Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Bộ VHTTDL vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về văn hóa. Hội nghị được tổ chức tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái .