122

Đồng Tháp: Mô hình “Mỗi tuần 1 điểm đến”

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đội viên học sinh có cơ hội tìm hiểu và nắm vững kiến thức về lịch sử địa phương, các điểm du lịch và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, Hội đồng đội tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai thực hiện thí điểm mô hình: “Mỗi tuần 1 điểm đến” và “Một góc quê hương”.