3012

Tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên năm 2019 tại Hà Nội

Từ ngày 9 - 15/8, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức Tuần lễ nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019 và giới thiệu sản phẩm nhãn lồng tại 17 siêu thị Big C và GO! khu vực miền Bắc.