550

Một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xe máy chạy tối đa 60km/giờ nếu chạy trên đường hai chiều không có dải phân cách… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.