Từ tháng 10/2018,Vietnam Airlines sẽ bán hàng miễn thuế trên máy bay

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận