Tình trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ ở TP. HCM hoạt động ngoài luồng - Kỳ I: Bát nháo thẩm mỹ viện tại TP.HCM

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận