298

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 995/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.