81

Vietnam Airlines-TP Hải Phòng hợp tác phát triển du lịch

Tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cùng UBND TP Hải Phòng, vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ngoại giao văn hóa kết hợp xúc tiến du lịch thành phố hoa Phượng đỏ.