257

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược APEC 2017 tại Đà Nẵng

Ngày 18/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và bấm nút khởi động đồng hồ đếm ngược Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại vòng xuyến phía đông cầu Sông Hàn. Đây là hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.