260

Cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An 2019

Sở Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức "Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Du lịch Nghệ An và Du lịch Cửa Lò năm 2019".