Nổi bật
2529

Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Sáng 26/5, Bộ VHTTDL phối hợp với các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Hội nghị công bố, phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/12/2014 tại Đà Nẵng.