Nổi bật
1729

Quảng Nam chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động.