Nổi bật

TCDL khuyến cáo khi du lịch đến Hồng Kông (Trung Quốc)

Tổng cục Du lịch vừa có công văn số 1187/TCDL-LH gửi tới các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố khuyến cáo khi du lịch đến Hồng Kông (Trung Quốc).