Phạt VPHC lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản tới 2 tỷ đồng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận