Kỳ 2: Tình trạng nhiều cơ sở thẩm mỹ ở TP. HCM hoạt động ngoài luồng Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận