33

Thời của du lịch thông minh lên ngôi, Kỳ 1

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghệ 4.0) đã trở thành “làn sóng mới” của thời đại khi vạn vật đều kết nối internet (IoT) và các hệ thống kết nối internet (IoS) diễn ra trên phạm vi toàn cầu, buộc ngành Du lịch cũng phải chuyển mình một cách nhanh chóng, trở thành một xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế chung. Thời của du lịch thông minh lên ngôi.