574

Rà soát tổ chức chương trình Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã làm việc với BTC Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 để rà soát các công tác chuẩn bị cho sự kiện.