Đề xuất xây cầu đáy kính, cáp treo để khai thác di sản khu vực Mã Pì Lèng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận