Nổi bật
1462

Học Thạc sĩ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại HUTECH

Ngày 7/5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TSKH. Bùi Văn Ga đã ký Quyết định số 1495/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mã số: 60340103.