Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận